Producció

Producció

Mecanitzem peces úniques, sèries curtes i mitjanes.
Tenim la capacitat de fer preparacions de màquines i creació de programes CNC en bons temps.
Possibilitat i capacitat d’escollir quin és el procés de mecanització més ràpid i adequat.